ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประสิทธ์ ยุระเทศ (สิทธิ์)

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
306 ม.12 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110