ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อุเทน แสงนาโก (อุเทน)

ปลัดเทศบาลตำบลเอราวัณ สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 14 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220