ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อำพล สีหา (พล)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย
เลขที่ 375/2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000