ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิชัย เที่ยงจิต (ชัย)

ผอ.สาธารณสุขเทศบาลตำบลนาอาน
เลขที่ 174/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000