ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ยลชาญ กมลรัตน์ (จรวด)

ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเลย
เลขที่ 3 ซอย10 ถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000 /บ้านเลขที่ 37
ม.4 ต.เชี่ยว อ.เมือง จ.เลย 42000