ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรรณภา ใจสาหัส (บุ๋ม)

ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา
เลขที่ 3 ม.2 ต.กู่กาสิงห์ อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150