ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จันทร์ทิพย์ แก้วหานาม (จุ๋ม)

เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน
เลขที่ 16/2 หมู่ 5 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120