ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ไวกูณฐ์ เมืองโคตร (จิมมี่)

เลขาฯ สภาองค์กรชุมชน ต.หว้านใหญ่
เลขที่ 47 ม.4 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150