ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เยาวภา มาลาน (อิ๋ว)

กรรมการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์ หอการค้า จ.มหาสารคาม
เลขที่ 188 ม.14 บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000