ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภัทราภรณ์ งิ้วลาย (เมย์)

ธุรกิจส่วนตัว เลขที่ 305 ม.6 ต.นาแสง อ.ศรีวิลัย จ.บึงกาฬ 38210