ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จันทร์จุรี จันทองศรี (ต่าย)

เลขาฯ ศปจ.บึงกาฬ
เลขที่ 49 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000