ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

รวินวัฒน์ จารุกำเนิดกนก (ฆ้อง)

YEC หอการค้า จ.นครราชสีมา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สีมาราชนคร จำกัด
เลขที่ 2-4 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000