ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชวน งูพิมาย (ชวน)

เครือข่ายเด็กและเยาวชน
เลขที่ 83/1 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110