ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มาลินี พรหมไพร (จอย)

รองประธานสภาฯ เด็กและเยาวชน อ.พิมาย
เลขที่ 337 หมู่ 21 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110