ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภีรนันต์ สาวิกัน (ไข่)

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ
เลขที่ 263 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440