ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อนุชิดา เชื้อสาทุม (ไข่มุก)

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 9 หมู่ 10 บ้านสองคอน ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130