ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เรวัตร หูมวงศ์ (เรโอ)

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 91 หมู่ 1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170