ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ณัฐพล ริมเขาใหญ่ (แมน)

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
หอเหรียญทอง 2 ห้อง B6 เลขที่ 373 ม.8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000