ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชฎิลเดช ภูมิชัย (เลิฟ)

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 20/1 หมู่ 2 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120