ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อดิศักดิ์ เจ๊ะอุมา (บอลล่า)

มูลนิธิทำดีได้ดี
เลขที่ 13 ม.6 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260