ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศักดิ์ดา ศิริมิตรไมตรี (แบงค์)

กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 88/88 ม.14 ซอยพระชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000