ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อังคาร ชัยสุวรรณ (มหา)

ครูเทศบาลคุ้มหนองคู
เลขที่ 102 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000