ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เศกสันต์ วิชัยพล (เศก)

ผู้ประสานงาน บ้านชีวาศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123/134 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000