ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปฏิวัติ เฉลิมชาติ (ชาญ)

ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น
เลขที่ 635/22 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000