ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กิตติศักดิ์ ชิณแสง (ตั้ม)

เครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอนแก่น
เลขที่ 26 หมู่ 22 ต.เขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000