ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์ (เป็ด)

เลขานุการหอการค้า จังหวัดกาฬสินธุ์
100/44 หมู่บ้านหมอสมอาจ ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000