ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ณัฐพล ฤาชัย (ดรีม)

นักเรียน โรงเรียนทับทันอนุสรณ์
เลขที่ 62/2 หมู่ 9 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120