ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มนต์นภา แก้วอินทร์ (ขวัญ)

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เลขที่ 70 ม.2 ต.ถึมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000