ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนวัฒน์ จิ้วซ้าย (ไก่)

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เลขที่ 49/1 ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150