ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ขวัญประไพร บุญมั่น (มิ้งค์)

นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เลขที่ 40 ม.2 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120