ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นริศ สุขพร้อม (ริส)

กศน. อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย
เลขที่ 13 หมู่ 2 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110