ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เกรียงไกร ชลฤทธิ์ (เกรียงไกร)

ผู้นำ อช. ตำบลวังทอง
เลขที่ 19/1 หมู่ 7 ตำบลวังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120