ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มิลันตี แก้วมา (สาว)

กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ
เลขที่ 160/1 หมู่3 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมือง จังหวัด จ.ลำพูน 51000