ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทองแสง ไชยแก้ว (อ๊อด)

สื่อเยาวชน (กลุ่มกิ่งก้านใบ)
บ้านละครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
เลขที่ 124 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210