ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อัมรินทร์ ดาสิทธิ์ (โอ๊ต)

ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดลำพูน
เลขที่ 106 ม.8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000