ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชานุวัฒน์ ดอกแก้วนาค (ตรี)

ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดลำพูน
เลขที่ 99 ม.8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170