ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปภังกร อัศวพิรุณ (ณรรช)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คจ.ส จ.ลำพูน
เลขที่ 55 ม.5 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170