ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นฤนารถ ลี้ตระกูล (เต๋า)

ผู้ประสานงานทั่วไป YEC. จังหวัดลำพูน
86 ม.3 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000