ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อริสา อินต๊ะสงค์ (ทราย)

นักเรียน โรงเรียนบุญญาวาสวิทยา
เลขที่ 65/1 ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000