ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุณิสา อินต๊ะสงค์ (น้ำ)

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวลำปาง
เลขที่ 65/1 ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000