ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พัฒนา บุญเป็ง (ตุ๊)

รองเลขาธิการหอการค้า จ.ลำปาง
เลขที่ 694/1 ม.15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52000