ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วนัฏธิญา สมานหมู่ (หนิง)

คณะทำงานที่ดิน คอช. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 33 หมู่8 ตำบลเม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่54140