ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ณัฐพล กาวิน (แบร์รี่)

กรรมการหอการค้าเรือนเพาะชำ จังหวัดแพร่
เลขที่ 90 ถนนรอบเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000