ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธีรภัทร ปัดชา (นิค)

นักวิชาการอิสระองค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 2/44-45 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000