ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (จิ๊บ)

มูลนิธิบ้านร่มพระคุณ
187 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000