ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุวรีย์ แก้วกลิ่น (สุ)

เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 102 ม.10 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140