ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กิตติมศักดิ์ จันทร์ทรง (เก่ง)

ผู้นำกลุ่มเยาวชนองค์กรพระกิตติคุณสมบูรณ์
เลขที่ 80/345 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000