ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรารัตน์ หมวกยอด (หนุงหนิง)

ผู้ประสานงาน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
เลขที่ 12 หมู่ 2 ต.ปากทางอ.เมือง จ.พิจิตร 66000