ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธณา พรหมปิงกา (แบงค์)

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแปซิฟิค
เลขที่ 184 หมู่ 5 ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000