ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จินตนัดดา วงศ์เรือง (ปริม)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เลขที่ 231 ต.แม่ต๋า อ.เมือง จ.พะเยา 56000